ارسال سفارش

توضیحات سرویس

  • توضیحات مربوط به هر سرویس در این قسمت قرار خواهد گرفت
انتخاب دسته بندی و سرویس مورد نظر :
محصول قیمت
نام سرویس × تعداد 0 تومان
نیاز به شارژ کیف پول تومان

روش پرداخت سفارش
شارژ کیف پول

در صورت وجود موجودی کافی در کیف پول، به صورت اتوماتیک هزینه سفارش از کیف پول کسر خواهد شد در غیر این صورت ابتدا کیف پول خود را شارژ کنید.