سرویس ها

🆕 سرویس های جدید تیر ماه 1401
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
782 ⚡️فالوور سرور نقره ای با سرعت بسیار بالا [غیر آنی] توضیحات 11,900  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,900  تومان
500000/200 فعال
785 ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه و بازخورد عالی توضیحات 99,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 88,000  تومان
100000/500 فعال
👤 فالوور اینستاگرام / Instagram Follower
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
787 💵فالوور میکس ارزان و اقتصادی + هدیه تصادفی توضیحات 4,900  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 4,600  تومان
15000/50 فعال
781 🥉فالوور میکس سرور برنزی + هدیه توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 5,700  تومان
50000/100 فعال
773 🥈فالوور میکس سرور نقره ای + هدیه [استارت آنی] توضیحات 6,500  تومان 10000/10 فعال
763 🥇💎فالوور نیمه ایرانی سرور طلایی با ظرفیت بالا + 15% هدیه [استارت آنی] توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 6,700  تومان
1000000/100 فعال
206 💰فالوور ایرانی و بین المللی اقتصادی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 7,800  تومان
20000/50 فعال
786 ✅🔥فالوور میکس ایرانی و بین المللی [استارت آنی] توضیحات 8,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 7,800  تومان
20000/100 فعال
263 ✅فالوور میکس ایرانی و خارجی پروفایل دار + 15% هدیه [استارت آنی] توضیحات 9,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 8,500  تومان
1000000/1000 فعال
223 🎁فالوور 45% ایرانی ریزش کم تا 50٪ هدیه [استارت آنی] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,000  تومان
5000/50 فعال
280 💥فالوور میکس ایرانی فوق سرعتی با ریزش کم [استارت آنی] توضیحات 12,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 11,000  تومان
250000/100 فعال
159 ⚡️⭐️فالوور واقعی هندی و 10% ایرانی کم ریزش [استارت آنی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,500  تومان
25000/200 فعال
135 ⚡️فالوور 60% ایرانی و بین المللی پرسرعت و ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 15,000  تومان
500000/50 فعال
202 🎁فالوور ایرانی و آسیایی کیفیت خوب با 50% هدیه [استارت آنی] توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 15,000  تومان
500000/100 فعال
744 ⚡️💥فالوور میکس ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی] توضیحات 19,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 17,000  تومان
500000/500 فعال
780 🆕فالوور 90% ایرانی پروفایل دار پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 18,500  تومان
200000/50 فعال
264 ⭐️فالوور 100% ایرانی واقعی [سرعت بدون ردیابی] [استارت آنی] توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 22,000  تومان
2500/100 فعال
19 ⭐️فالوور 100% ایرانی پروفایل دار و پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 30,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 28,000  تومان
10000/100 فعال
20 ⭐️فالوور 100% ایرانی با پروفایل واقعی و باکیفیت [استارت آنی] توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 37,000  تومان
10000/100 فعال
200 ⭐️فالوور 100% ایرانی Vip درجه 1 + 20% فعال [استارت آنی] توضیحات 85,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 82,000  تومان
30000/100 فعال
❤️ لایک اینستاگرام / Instagram Like
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
788 ⚡️💵لایک اینستاگرام اقتصادی و بدون ریزش توضیحات 1,900  تومان 10000/100 فعال
760 ⚡️لایک اینستاگرام میکس پرسرعت توضیحات 2,500  تومان 15000/10 فعال
711 ⚡️لایک ایرانی پروفایل دار بدون ریزش [همه نوع پست] [استارت آنی] توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,000  تومان
50000/10 فعال
209 ⚡️✅لایک میکس ایرانی پروفایل دار سرور سوشال سلر پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 4,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,500  تومان
500000/25 فعال
697 ⚡️لایک میکس ایرانی و عربی پرسرعت + 30% هدیه [استارت آنی] توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,680  تومان
100000/10 فعال
233 ⚡️⭐️لایک کاملا ایرانی + 60% هدیه [استارت آنی] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 7,000  تومان
10000/50 فعال
184 🎯⚡️لایک ایرانی اینستاگرام + هدیه [کیفیت خوب] [ارسال آنی] توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 7,000  تومان
200000/10 فعال
232 ⚡️💥لایک کاملا ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 8,000  تومان
50000/10 فعال
182 ✅⚡️⭐️لایک 100% ایرانی درجه 1 [استارت آنی] [ظرفیت بالا] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,000  تومان
15000/50 فعال
139 ⚡️لایک پروفایل ایرانی و واقعی [استارت آنی] توضیحات 13,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 11,500  تومان
300000000/25 فعال
133 ⚡️⭐️لایک 100% ایرانی پروفایل دار واقعی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 14,350  تومان
50000000/25 فعال
👀 ویو اینستاگرام / Instagram View
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
789 💰ویو ارزان برای همه نوع پست [استارت آنی] توضیحات 250  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 220  تومان
1000000/100 فعال
778 🔥ویو با پشتیبانی همه نوع پست با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 310  تومان 5000000/100 فعال
764 ⚡️💥ویو پست ویدیو اینستاگرام پرسرعت سرور جدید [استارت آنی] توضیحات 420  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 401  تومان
1000000/100 فعال
775 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز) [استارت آنی] توضیحات 685  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 664  تومان
1000000/100 فعال
774 🔥💰ویو پست معمولی/IGTV/REELS اقتصادی و باکیفیت توضیحات 760  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 401  تومان
300000/100 فعال
705 🇮🇷ویو ایرانی ویدیو اینستاگرام روی همه نوع‌ پست [سرویس ویژه ایرانی] [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 403  تومان
1000000/50 فعال
714 ویو روی همه نوع پست اینستاگرام توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 495  تومان
100000/10000 فعال
770 💎🔥ویو سرور +A ویدیو (پست معمولی+IGTV+Reels) اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
500000/100 فعال
745 ⚡️💥بازدید پست اینستاگرام با ظرفیت نامحدود و سرعت فوق العاده بالا [استارت آنی] توضیحات 2,500  تومان 1000000/100 فعال
762 ✅ویو ایرانی پست اینستاگرام پایدار مطابق آپدیت جدید [پشتیبانی IGTV] توضیحات 2,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,950  تومان
1000000/250 فعال
766 ⚡️💎⭐️ویو اینستاگرام ارزان و پایدار برای همه نوع پست [استارت آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
1400000/100 فعال
759 ⭐️🔥ویو پست معمولی و IGTV هماهنگ با آپدیت جدید توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 5,000  تومان
1000000/500 فعال
🗣 استوری اینستاگرام / Instagram Story
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
28 ⭐️ویو استوری [ویو روی همه استوری ها] توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,760  تومان
5000/100 فعال
739 ⭐️ویو استوری باکیفیت با سرور قوی [ویو روی همه استوری ها] توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,080  تومان
25000/100 فعال
238 ویو استوری برای تمام استوری ها [ظرفیت بالا] [استارت آنی] توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,080  تومان
25000/100 فعال
📺 ای جی تی وی / IGTV
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
776 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز) [استارت آنی] توضیحات 685  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 664  تومان
5000000/100 فعال
771 💎🔥ویو سرور +A ویدیو IGTV اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
1000000/100 فعال
748 ⚡️❤️✅لایک IGTV ارزان ایرانی میکس سرور سوشال سلر پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 4,000  تومان 500000/100 فعال
216 ⚡️⭐️ویو IGTV با کیفیت و ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 4,900  تومان
5000000/100 فعال
765 ❤️لایک نیمه ایرانی IGTV با 10% هدیه بیشتر [استارت آنی] توضیحات 6,000  تومان 500000/100 فعال
105 ⚡️❤️لایک IGTV ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] [ظرفیت 50کا] توضیحات 14,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,000  تومان
5000/50 فعال
🎞️ ریلز اینستاگرام / Instagram Reel
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
777 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز)‌ [استارت آنی] توضیحات 685  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 664  تومان
5000000/100 فعال
772 💎🔥ویو سرور +A ویدیو Reels اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
1000000/100 فعال
154 ذخیره Reel اینستاگرام (Save) توضیحات 1,700  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,328  تومان
15000/20 فعال
167 ⚡️❤️لایک میکس ایرانی ریلز + هدیه [سرعت متوسط] [استارت آنی] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 8,000  تومان
110000/50 فعال
168 ⚡️❤️لایک ایرانی ریلز با کیفیت بالا + هدیه[سرعت متوسط] [استارت آنی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,500  تومان
12000/50 فعال
👥 افزایش آمار پیج های بیزینس / Business pages services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
783 سیو پست اینستاگرام سرور جدید مطابق آپدیت اینستاگرام توضیحات 250  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 180  تومان
70000/10 فعال
261 ذخیره پست اینستاگرام (Save) ارزان [استارت آنی] توضیحات 650  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 332  تومان
15000/100 فعال
38 ایمپرشن + ریچ پست ارزان - 700  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
500000/10 فعال
34 ذخیره پست اینستاگرام (Save) توضیحات 800  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 650  تومان
10000/100 فعال
35 ⚡️⭐️ذخیره پست اینستاگرام (Save) با کیفیت [استارت آنی] توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,000  تومان
15000/50 فعال
706 ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم اینستاگرام [سرویس اختصاصی] توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 975  تومان
100000/50 فعال
784 ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام سرور جدید مطابق آپدیت اینستاگرام توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,045  تومان
5000000/50 فعال
147 پروفایل ویزیت اینستاگرام ارزان توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,500  تومان
500000/100 فعال
731 ⭐ریچ + ایمپرشن اینستاگرام توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,500  تومان
15000/100 فعال
155 ⚡️پروفایل ویزیت + ایمپرشن [سرعت بالا] توضیحات 2,450  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 2,200  تومان
5000000/100 فعال
39 افزایش ورودی اکسپلور پست [❌بدون گارانتی] توضیحات 3,800  تومان 100000/100 فعال
806 پروفایل ویزیت با سرعت بالا توضیحات 4,000  تومان 5000000/100 فعال
713 اشتراک (Share) پست اینستاگرام [اختصاصی آپگرام] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,400  تومان
100000/100 فعال
📝 کامنت اینستاگرام / Instagram Comment
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
194 کامنت با محتوا تبریک عمومی به افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
80/5 فعال
195 کامنت با محتوا تعریف و ترغیب مشتری برای خرید محصولات توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
149/5 فعال
196 کامنت با محتوا تعریف و تمجید از افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
170/5 فعال
701 کامنت با محتوا سلام و احوال پرسی از افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
82/5 فعال
702 کامنت با محتوا تبریک تولد به افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
86/5 فعال
142 کامنت نیمه ایرانی رندوم با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 18,000  تومان
50000/50 فعال
258 ✏کامنت با متن دلخواه با ظرفیت بالا توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 23,000  تومان
50000/10 فعال
240 ⭐️📝کامنت نیمه ایرانی پست معمولی و IGTV با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 45,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 41,000  تومان
200000/1 فعال
146 ⚡️✅کامنت دستی پروفایل‌ میکس ایرانی با متن دلخواه [ارسال آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 44,000  تومان
2500/15 فعال
779 🇮🇷کامنت دلخواه 100% ایرانی باکیفیت عالی توضیحات 150,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 135,000  تومان
1200/15 فعال
📊 ممبر کانال و گروه تلگرام / Telegram Channel & Group
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
813 ممبر کانال و گروه تلگرام کم کیفیت و ارزان توضیحات 5,500  تومان 3000/5 فعال
803 ممبر واقعی کانال و گروه تلگرام (فقط برای کانال و گروه های ایرانی) توضیحات 8,000  تومان 5000/500 فعال
804 ممبر واقعی کانال و گروه تلگرام با کیفیت خوب (فقط برای کانال و گروه های ایرانی) توضیحات 9,000  تومان 20000/1000 فعال
737 ممبر واقعی اجباری هیدن کانال عمومی تلگرام [استارت آنی] توضیحات 16,000  تومان 600000/500 فعال
740 ممبر واقعی اجباری هیدن کانال عمومی تلگرام توضیحات 18,500  تومان 50000/500 فعال
814 ممبر کانال و گروه پرسرعت و بدون ریزش [استارت آنی] توضیحات 26,000  تومان 70000/500 فعال
📊 بازدید، لایک و رای پست تلگرام / Telegram View, Like & Rate
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
225 ⚡️بازدید تلگرام تک پست کانال [سرور ویژه] توضیحات 300  تومان 40000/100 فعال
807 ⚡️بازدید تلگرام 5 پست آخر کانال توضیحات 2,000  تومان 1000000/50 فعال
808 ⚡️بازدید تلگرام 10 پست آخر کانال توضیحات 3,000  تومان 1000000/50 فعال
809 ⚡️بازدید تلگرام 20 پست آخر کانال توضیحات 4,000  تومان 1000000/50 فعال
810 ⚡️بازدید تلگرام 50 پست آخر کانال توضیحات 9,500  تومان 150000/50 فعال
811 ⚡️بازدید تلگرام 100 پست آخر کانال توضیحات 14,000  تومان 250000/50 فعال
805 🗳رای تلگرام Poll/Vote توضیحات 22,500  تومان 250000/25 فعال
📊 ری اکشن تلگرام / Telegram Reaction
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
790 ری اکشن (👍) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
791 ری اکشن (👎) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
792 ری اکشن (❤) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/50 فعال
793 ری اکشن (💩) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
794 ری اکشن (🔥) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/50 فعال
795 ری اکشن (🤮) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
796 ری اکشن (🎉) نلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
797 ری اکشن (😢) تلگرام+ ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
798 ری اکشن (🤩) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
799 ری اکشن (😱) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
800 ری اکشن (😁) تلگرام + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/10 فعال
801 ری اکشن های مثبت تلگرام (👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁) + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/50 فعال
802 ری اکشن های منفی تلگرام (👎💩 🤮😢 😱) + ویو پست رایگان توضیحات 2,900  تومان 500000/20 فعال
📹 دنبال کننده ، لایک و بازدید ویدیو آپارات / Aparat.com Services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
94 بازدید ویدیو آپارات [سرعت متوسط] توضیحات 7,500  تومان 1000000/1000 فعال
95 بازدید ویدیو آپارات [کیفیت فوق العاده] [سرعت 500k در روز] توضیحات 8,500  تومان 500000/1000 فعال
📹 خدمات یوتیوب / Youtube Services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
818 👎دیسلایک ویدیو یوتیوب [استارت آنی] توضیحات 17,000  تومان 50000/100 فعال
815 بازدید ویدیو یوتیوب [استارت آنی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 19,000  تومان
10000000/1000 فعال
816 سابسکرایب یوتیوب پرسرعت سرور جدید آپگرام توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 33,500  تومان
10000/100 فعال