سرویس ها

🆕 سرویس های جدید دی ماه
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
774 🔥💰ویو پست معمولی/IGTV/REELS اقتصادی و باکیفیت توضیحات 760 تومان 5000000/100 فعال
761 ⚠️⛔️سرویس ریپورت گروهی اکانت اینستاگرام توضیحات 200,000 تومان 100000/1000 فعال
👤 فالوور اینستاگرام / Instagram Follower
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
773 🔥🎁فالوور ایرانی/بین المللی ارزان با 5% هدیه توضیحات 6,500 تومان 2000/100 فعال
763 ⚡️💎فالوور نیمه ایرانی ارزان و پایدار با 10% هدیه [استارت آنی] توضیحات 7,500 تومان 20000/100 فعال
206 ⚡️💰فالوور ایرانی اقتصادی و فوق پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 8,500 تومان 1000000/200 فعال
263 ⚡️🎁 فالوور ارزان میکس با پروفایل ایرانی + 15% هدیه [استارت آنی] توضیحات 9,000 تومان 50000/100 فعال
223 ⚡️✅فالوور 30% ایرانی با ارسال 25% هدیه بیشتر و ریزش کم [استارت آنی] توضیحات 10,000 تومان 5000/30 فعال
280 ⚡️💥فالوور فوق سرعتی میکس ایرانی و خارجی کم ریزش [استارت آنی] توضیحات 12,500 تومان 100000/2000 فعال
202 ✅⚡️فالوور ایرانی ارزان و کیفیت خوب با 50% هدیه [استارت آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 15,000 تومان 50000/100 فعال
135 ⚡️فالوور 75% ایرانی و 25% بین المللی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 16,000 تومان 500000/100 فعال
744 ⚡️💥فالوور ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی] توضیحات 18,000 تومان 500000/1000 فعال
264 ✅⚡️فالوور 100% ایرانی پروفایل کامل پرکیفیت [سرعت بدون ردیابی] [استارت آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 19,000 تومان 10000/100 فعال
159 ⚡️⭐️فالوور 70% پروفایل ایرانی با سرعت خوب [استارت آنی] توضیحات 24,000 تومان 25000/100 فعال
19 ⚡️⭐️فالوور 100% ایرانی پروفایل دار واقعی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 29,000 تومان 8000/100 فعال
20 ⭐️فالوور کاملا ایرانی پروفایل دار واقعی و پرکیفیت [استارت آنی] توضیحات 55,000 تومان 100000/100 فعال
200 ⚡️⭐️فالوور ایرانی vip درجه 1 [سرعت بالا] [ظرفیت بالا] [استارت آنی] توضیحات 115,000 تومان 50000/100 فعال
❤️ لایک اینستاگرام / Instagram Like
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
760 ⚡️💵لایک اینستاگرام فوق ارزان بدون ریزش [استارت آنی] توضیحات 1,800 تومان 20000/10 فعال
214 🔴لایک اینستاگرام فیک و ارزان [پرسرعت] [ریزش کامل] [بدون گارانتی] توضیحات 2,000 تومان 50000/100 فعال
711 ⚡️لایک ایرانی پروفایل دار ارزان و بدون ریزش [همه نوع پست] [استارت آنی] توضیحات 3,500 تومان 15000/100 فعال
209 ⚡️✅لایک ارزان ایرانی میکس سرور سوشال سلر پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 4,000 تومان 1000000/100 فعال
697 ⚡️لایک میکس ایرانی و عربی پرسرعت با 30% هدیه [استارت آنی] توضیحات 4,500 تومان 100000/100 فعال
233 ⚡️⭐️لایک کاملا ایرانی با 60% هدیه بیشتر [استارت آنی] توضیحات 7,000 تومان 10000/100 فعال
184 🎯⚡️لایک ایرانی اینستاگرام + هدیه [کیفیت خوب] [ارسال آنی] توضیحات 9,000 تومان 50000/50 فعال
232 ⚡️💥لایک کاملا ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی] توضیحات 10,000 تومان 50000/50 فعال
182 ✅⚡️⭐️لایک 100% ایرانی درجه 1 [استارت آنی] [ظرفیت بالا] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 12,000 تومان 8000/50 فعال
139 ⚡️لایک پروفایل ایرانی و واقعی [استارت آنی] توضیحات 13,500 تومان 50000/100 فعال
192 ✅لایک ایرانی واقعی و کیفیت بالا + هدیه [اختصاصی آپگرام] توضیحات 16,000 تومان 10000/50 فعال
133 ⚡️⭐️لایک 100% ایرانی پروفایل دار واقعی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 19,000 تومان 50000000/50 فعال
👀 ویو اینستاگرام / Instagram View
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
775 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز) [استارت آنی] توضیحات 385 تومان 5000000/100 فعال
770 💎🔥ویو سرور +A ویدیو (پست معمولی+IGTV+Reels) اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000 تومان 1000000/100 فعال
766 ⚡️💎⭐️ویو اینستاگرام ارزان و پایدار برای همه نوع پست [استارت آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 3,500 تومان 300000/100 فعال
762 ✅ویو پست اینستاگرام پایدار مطابق آپدیت جدید [پشتیبانی IGTV] توضیحات 4,500 تومان 150000/100 فعال
759 ⭐️🔥ویو پست معمولی و IGTV هماهنگ با آپدیت جدید توضیحات 6,000 تومان 1000000/500 فعال
764 ⚡️💥ویو پست ویدیو اینستاگرام سرور جدید [استارت آنی] توضیحات 6,500 تومان 500000000/100 فعال
🗣 استوری اینستاگرام / Instagram Story
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
739 ⭐️ویو استوری ارزان و پرسود [ویو روی همه استوری ها] توضیحات 950 تومان 3000/1000 فعال
28 ⭐️ویو استوری [ویو روی همه استوری ها] توضیحات 2,000 تومان 5000/100 فعال
716 ⚡️ویو استوری روی همه استوری ها [استارت آنی] توضیحات 2,500 تومان 500000/100 فعال
238 ویو استوری برای تمام استوری ها [ظرفیت بالا] [استارت آنی] توضیحات 5,000 تومان 50000/100 فعال
738 ⚡️ویو استوری باکیفیت روی همه استوری ها [اختصاصی آپگرام] توضیحات 5,500 تومان 20000/500 فعال
📺 ای جی تی وی / IGTV
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
776 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز) [استارت آنی] توضیحات 385 تومان 5000000/100 فعال
771 💎🔥ویو سرور +A ویدیو IGTV اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000 تومان 1000000/100 فعال
748 ⚡️❤️✅لایک IGTV ارزان ایرانی میکس سرور سوشال سلر پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 4,000 تومان 500000/100 فعال
216 ⚡️⭐️ویو IGTV با کیفیت و ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 6,000 تومان 100000/1000 فعال
765 ❤️لایک نیمه ایرانی IGTV با 10% هدیه بیشتر توضیحات 6,000 تومان 500000/100 فعال
105 ⚡️❤️لایک IGTV ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] [ظرفیت 50کا] توضیحات 14,500 تومان 10000/50 فعال
703 ⚡️❤️لایک IGTV کاملا ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] [ظرفیت بالا] توضیحات 16,500 تومان 10000/100 فعال
🎞️ ریلز اینستاگرام / Instagram Reel
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
777 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز)‌ [استارت آنی] توضیحات 385 تومان 5000000/100 فعال
772 💎🔥ویو سرور +A ویدیو Reels اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000 تومان 1000000/100 فعال
154 ذخیره Reel اینستاگرام (Save) توضیحات 1,700 تومان 100000/20 فعال
167 ⚡️❤️لایک میکس ایرانی ریلز + هدیه [سرعت متوسط] [استارت آنی] توضیحات 10,000 تومان 12000/50 فعال
168 ⚡️❤️لایک ایرانی ریلز با کیفیت بالا + هدیه[سرعت متوسط] [استارت آنی] توضیحات 15,000 تومان 6000/100 فعال
👥 افزایش آمار پیج های بیزینس / Business pages services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
261 ذخیره پست اینستاگرام (Save) ارزان [استارت آنی] توضیحات 650 تومان 15000/100 فعال
38 ایمپرشن + ریچ پست ارزان - 700 تومان 500000/50 فعال
34 ذخیره پست اینستاگرام (Save) توضیحات 800 تومان 5000/100 فعال
35 ⚡️⭐️ذخیره پست اینستاگرام (Save) با کیفیت [استارت آنی] توضیحات 1,500 تومان 12000/50 فعال
706 ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم اینستاگرام [سرویس اختصاصی] توضیحات 1,500 تومان 20000/500 فعال
147 پروفایل ویزیت + ایمپرشن پیج اینستاگرام ارزان توضیحات 2,000 تومان 10000000/100 فعال
731 ⭐ریچ + ایمپرشن اینستاگرام توضیحات 2,000 تومان 21000/100 فعال
155 ⚡️پروفایل ویزیت + ایمپرشن [سرعت بالا] توضیحات 2,300 تومان 5000000/100 فعال
39 افزایش ورودی اکسپلور پست [❌بدون گارانتی] توضیحات 3,800 تومان 100000/100 فعال
713 اشتراک (Share) پست اینستاگرام [اختصاصی آپگرام] توضیحات 10,000 تومان 100000/100 فعال
📝 کامنت اینستاگرام / Instagram Comment
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
194 کامنت با محتوا تبریک عمومی به افراد توضیحات 18,000 تومان 40/5 فعال
195 کامنت با محتوا تعریف و ترغیب مشتری برای خرید محصولات توضیحات 18,000 تومان 40/5 فعال
196 کامنت با محتوا تعریف و تمجید از افراد توضیحات 18,000 تومان 40/5 فعال
701 کامنت با محتوا سلام و احوال پرسی از افراد توضیحات 18,000 تومان 40/5 فعال
702 کامنت با محتوا تبریک تولد به افراد توضیحات 18,000 تومان 40/5 فعال
142 کامنت ایرانی رندوم با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 20,000 تومان 50000/50 فعال
258 ✏️کامنت با متن دلخواه با ظرفیت بالا توضیحات 30,000 تومان 50000/5 فعال
240 ⭐️📝کامنت ایرانی پست معمولی و IGTV با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 45,000 تومان 200000/5 فعال
146 ⚡️✅کامنت دستی پروفایل‌ میکس ایرانی با متن دلخواه [ارسال آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 50,000 تومان 2000/10 فعال
📊 ممبر کانال و گروه تلگرام / Telegram Channel & Group
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
737 ممبر واقعی اجباری هیدن کانال عمومی تلگرام [استارت آنی] توضیحات 16,000 تومان 500000/500 فعال
740 ممبر واقعی اجباری هیدن کانال عمومی تلگرام توضیحات 18,500 تومان 50000/500 فعال
📊 بازدید و لایک پست تلگرام / Telegram View & Like
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
225 ⚡️بازدید تلگرام تک پست کانال [سرور ویژه] توضیحات 300 تومان 20000/500 فعال
📹 دنبال کننده ، لایک و بازدید ویدیو آپارات / Aparat.com Services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
94 بازدید ویدیو آپارات [سرعت متوسط] توضیحات 7,500 تومان 1000000/1000 فعال
95 بازدید ویدیو آپارات [کیفیت فوق العاده] [سرعت 500k در روز] توضیحات 8,500 تومان 500000/1000 فعال
97 ❤️لایک ویدیو آپارات [کیفیت عالی] [سرعت بالا] توضیحات 22,000 تومان 20000/500 فعال