سرویس ها

🆕 سرویس های جدید اردیبهشت ماه 1401
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
783 سیو پست اینستاگرام سرور جدید مطابق آپدیت اینستاگرام توضیحات 500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 104  تومان
15000/25 فعال
784 ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام سرور جدید مطابق آپدیت اینستاگرام توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,045  تومان
5000000/50 فعال
786 ⚡️✅🔥فالوور میکس پرسرعت و اقتصادی [استارت آنی و غیرآنی] توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 6,800  تومان
500000/100 فعال
782 ⚡️فالوور سرور نقره ای با سرعت بسیار بالا [غیر آنی] توضیحات 11,900  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,900  تومان
500000/200 فعال
👤 فالوور اینستاگرام / Instagram Follower
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
781 🎁💵فالوور اینستاگرام ارزان همراه با هدیه [غیرآنی] توضیحات 5,700  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 5,300  تومان
50000/100 فعال
773 🔥🎁فالوور میکس با 5% هدیه [غیرآنی] توضیحات 6,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 6,160  تومان
100000/100 فعال
206 ⚡️💰فالوور ایرانی و بین المللی اقتصادی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 6,820  تومان
1000000/100 فعال
763 ⚡️💎فالوور نیمه ایرانی ارزان و پایدار با 15% هدیه [استارت آنی] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 6,600  تومان
1000000/100 فعال
263 ⚡️🎁 فالوور میکس پروفایل دار کیفیت خوب با 15% هدیه [استارت آنی] توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 7,150  تومان
1000000/1000 فعال
280 ⚡️💥فالوور میکس ایرانی فوق سرعتی با ریزش کم [استارت آنی] توضیحات 12,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 11,000  تومان
500000/100 فعال
135 ⚡️فالوور 75% ایرانی و 25% بین المللی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 15,000  تومان
500000/10 فعال
202 ✅⚡️فالوور ایرانی ارزان و کیفیت خوب با 50% هدیه [استارت آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 14,300  تومان
400000/50 فعال
744 ⚡️💥فالوور ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی] توضیحات 19,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 14,300  تومان
500000/500 فعال
159 ⚡️⭐️فالوور 70% پروفایل ایرانی با سرعت خوب [استارت آنی] توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,900  تومان
25000/200 فعال
780 🆕سرویس فالوور پرسرعت ایرانی [جدید و اختصاصی] [استارت آنی] - 25,000  تومان 40000/50 فعال
19 ⚡️⭐️فالوور 100% ایرانی پروفایل دار واقعی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 25,000  تومان
5000/100 فعال
20 ⭐️فالوور کاملا ایرانی پروفایل دار واقعی و پرکیفیت [استارت آنی] توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 34,000  تومان
3000/100 فعال
200 ⚡️⭐️فالوور ایرانی vip درجه 1 [سرعت بالا] [ظرفیت بالا] [استارت آنی] توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 87,000  تومان
50000/100 فعال
❤️ لایک اینستاگرام / Instagram Like
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
760 ⚡️💵لایک اینستاگرام فوق ارزان بدون ریزش [غیر آنی] توضیحات 1,800  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,495  تومان
15000/10 فعال
711 ⚡️لایک ایرانی پروفایل دار ارزان و بدون ریزش [همه نوع پست] [استارت آنی] توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,000  تومان
500000/100 فعال
209 ⚡️✅لایک ارزان ایرانی میکس سرور سوشال سلر پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 4,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,200  تومان
100000/10 فعال
697 ⚡️لایک میکس ایرانی و عربی پرسرعت با 30% هدیه [استارت آنی] توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 3,680  تومان
80000/100 فعال
233 ⚡️⭐️لایک کاملا ایرانی با 60% هدیه بیشتر [استارت آنی] توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 6,800  تومان
1000000/100 فعال
184 🎯⚡️لایک ایرانی اینستاگرام + هدیه [کیفیت خوب] [ارسال آنی] توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 7,000  تومان
40000/10 فعال
232 ⚡️💥لایک کاملا ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 8,000  تومان
50000/10 فعال
182 ✅⚡️⭐️لایک 100% ایرانی درجه 1 [استارت آنی] [ظرفیت بالا] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,000  تومان
15000/50 فعال
139 ⚡️لایک پروفایل ایرانی و واقعی [استارت آنی] توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 11,500  تومان
300000000/25 فعال
133 ⚡️⭐️لایک 100% ایرانی پروفایل دار واقعی پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 14,350  تومان
50000000/25 فعال
👀 ویو اینستاگرام / Instagram View
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
778 💰🔥ویو ارزان برای همه نوع پست [استارت آنی] توضیحات 310  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 319  تومان
5000000/100 فعال
764 ⚡️💥ویو پست ویدیو اینستاگرام پرسرعت سرور جدید [استارت آنی] توضیحات 420  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 401  تومان
1000000/100 فعال
775 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز) [استارت آنی] توضیحات 685  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 664  تومان
5000000/100 فعال
774 🔥💰ویو پست معمولی/IGTV/REELS اقتصادی و باکیفیت توضیحات 760  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 401  تومان
300000/100 فعال
705 🇮🇷ویو ایرانی ویدیو اینستاگرام روی همه نوع‌ پست [سرویس ویژه ایرانی] [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 403  تومان
1000000/50 فعال
714 ویو روی همه نوع پست اینستاگرام توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
100000/10000 فعال
770 💎🔥ویو سرور +A ویدیو (پست معمولی+IGTV+Reels) اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
500000/100 فعال
745 ⚡️💥بازدید پست اینستاگرام با ظرفیت نامحدود و سرعت فوق العاده بالا [استارت آنی] توضیحات 2,500  تومان 1000000/100 فعال
762 ✅ویو ایرانی پست اینستاگرام پایدار مطابق آپدیت جدید [پشتیبانی IGTV] توضیحات 2,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,950  تومان
1000000/250 فعال
766 ⚡️💎⭐️ویو اینستاگرام ارزان و پایدار برای همه نوع پست [استارت آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
700000/100 فعال
759 ⭐️🔥ویو پست معمولی و IGTV هماهنگ با آپدیت جدید توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 5,000  تومان
1000000/500 فعال
🗣 استوری اینستاگرام / Instagram Story
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
28 ⭐️ویو استوری [ویو روی همه استوری ها] توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,760  تومان
5000/100 فعال
739 ⭐️ویو استوری باکیفیت با سرور قوی [ویو روی همه استوری ها] توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 4,180  تومان
25000/100 فعال
238 ویو استوری برای تمام استوری ها [ظرفیت بالا] [استارت آنی] توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 4,296  تومان
50000/100 فعال
📺 ای جی تی وی / IGTV
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
776 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز) [استارت آنی] توضیحات 685  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 664  تومان
5000000/100 فعال
771 💎🔥ویو سرور +A ویدیو IGTV اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
1000000/100 فعال
748 ⚡️❤️✅لایک IGTV ارزان ایرانی میکس سرور سوشال سلر پرسرعت [استارت آنی] توضیحات 4,000  تومان 500000/100 فعال
216 ⚡️⭐️ویو IGTV با کیفیت و ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 4,900  تومان
5000000/100 فعال
765 ❤️لایک نیمه ایرانی IGTV با 10% هدیه بیشتر [استارت آنی] توضیحات 6,000  تومان 500000/100 فعال
105 ⚡️❤️لایک IGTV ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] [ظرفیت 50کا] توضیحات 14,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,000  تومان
10000/50 فعال
🎞️ ریلز اینستاگرام / Instagram Reel
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
777 🆕✅ویو انواع پست اینستاگرام سریع (پست معمولی،IGTV،ریلز)‌ [استارت آنی] توضیحات 685  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 664  تومان
5000000/100 فعال
772 💎🔥ویو سرور +A ویدیو Reels اینستاگرام [استارت آنی] توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
1000000/100 فعال
154 ذخیره Reel اینستاگرام (Save) توضیحات 1,700  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,328  تومان
15000/20 فعال
167 ⚡️❤️لایک میکس ایرانی ریلز + هدیه [سرعت متوسط] [استارت آنی] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 8,000  تومان
25000/50 فعال
168 ⚡️❤️لایک ایرانی ریلز با کیفیت بالا + هدیه[سرعت متوسط] [استارت آنی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,500  تومان
6000/50 فعال
👥 افزایش آمار پیج های بیزینس / Business pages services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
261 ذخیره پست اینستاگرام (Save) ارزان [استارت آنی] توضیحات 650  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 332  تومان
15000/100 فعال
38 ایمپرشن + ریچ پست ارزان - 700  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 550  تومان
500000/10 فعال
34 ذخیره پست اینستاگرام (Save) توضیحات 800  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 650  تومان
5000/100 فعال
35 ⚡️⭐️ذخیره پست اینستاگرام (Save) با کیفیت [استارت آنی] توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,000  تومان
15000/50 فعال
706 ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم اینستاگرام [سرویس اختصاصی] توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,043  تومان
100000/50 فعال
147 پروفایل ویزیت اینستاگرام ارزان توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,500  تومان
500000/100 فعال
731 ⭐ریچ + ایمپرشن اینستاگرام توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 1,500  تومان
15000/100 فعال
155 ⚡️پروفایل ویزیت + ایمپرشن [سرعت بالا] توضیحات 2,450  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 2,200  تومان
5000000/100 فعال
39 افزایش ورودی اکسپلور پست [❌بدون گارانتی] توضیحات 3,800  تومان 100000/100 فعال
713 اشتراک (Share) پست اینستاگرام [اختصاصی آپگرام] توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 9,400  تومان
100000/100 فعال
📝 کامنت اینستاگرام / Instagram Comment
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
194 کامنت با محتوا تبریک عمومی به افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
80/5 فعال
195 کامنت با محتوا تعریف و ترغیب مشتری برای خرید محصولات توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
149/5 فعال
196 کامنت با محتوا تعریف و تمجید از افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
170/5 فعال
701 کامنت با محتوا سلام و احوال پرسی از افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
82/5 فعال
702 کامنت با محتوا تبریک تولد به افراد توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 13,750  تومان
86/5 فعال
142 کامنت نیمه ایرانی رندوم با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 18,000  تومان
50000/50 فعال
258 ✏️کامنت با متن دلخواه با ظرفیت بالا توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 23,000  تومان
50000/5 فعال
240 ⭐️📝کامنت نیمه ایرانی پست معمولی و IGTV با ظرفیت بالا [استارت آنی] توضیحات 45,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 41,000  تومان
200000/1 فعال
146 ⚡️✅کامنت دستی پروفایل‌ میکس ایرانی با متن دلخواه [ارسال آنی] [اختصاصی آپگرام] توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 44,000  تومان
2500/15 فعال
779 🇮🇷کامنت دلخواه 100% ایرانی باکیفیت عالی توضیحات 150,000  تومان
قیمت نمایندگان طلایی : 135,000  تومان
1200/15 فعال
📊 ممبر کانال و گروه تلگرام / Telegram Channel & Group
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
737 ممبر واقعی اجباری هیدن کانال عمومی تلگرام [استارت آنی] توضیحات 16,000  تومان 600000/500 فعال
740 ممبر واقعی اجباری هیدن کانال عمومی تلگرام توضیحات 18,500  تومان 50000/500 فعال
📊 بازدید و لایک پست تلگرام / Telegram View & Like
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
225 ⚡️بازدید تلگرام تک پست کانال [سرور ویژه] توضیحات 300  تومان 40000/100 فعال
📹 دنبال کننده ، لایک و بازدید ویدیو آپارات / Aparat.com Services
ایدی نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات
94 بازدید ویدیو آپارات [سرعت متوسط] توضیحات 7,500  تومان 1000000/1000 فعال
95 بازدید ویدیو آپارات [کیفیت فوق العاده] [سرعت 500k در روز] توضیحات 8,500  تومان 500000/1000 فعال
97 ❤️لایک ویدیو آپارات [کیفیت عالی] [سرعت بالا] توضیحات 22,000  تومان 20000/200 فعال