جهت مشاهده محیط پنل قبل از خرید کلیک کنید…

قیمت های بروز پنل نمایندگی در جدول زیر درج شده است:

سرویس نمایندگی فالوور آپگرام

فالوور سرور ۱۱۰۰۰ عدد۸۰۰۰ تومان
فالوور سرور ۲۱۰۰۰ عدد۱۰۰۰۰ تومان
فالوور سرور ۳۱۰۰۰ عدد۱۳۰۰۰ تومان
فالوور سرور ۴۱۰۰۰ عدد۱۶۰۰۰ تومان
فالوور سرور ۵۱۰۰۰ عدد۱۸۰۰۰ تومان
فالوور ایرانی سرور ۶۱۰۰۰ عدد۲۴۰۰۰ تومان
فالوور ایرانی سرور ۷۱۰۰۰ عدد۳۰۰۰۰ تومان
فالوور ایرانی با کیفیت و سرعت فوق العاده بالا۱۰۰۰ عدد۶۰۰۰۰ تومان
فالوور کاملا واقعی ایرانی۱۰۰۰ عدد۹۸۰۰۰ تومان

سرویس نمایندگی لایک آپگرام

لایک ایرانی سرور ۱۱۰۰۰ عدد۸۰۰۰ تومان
لایک ایرانی سرور ۲ (موقتا قطع میباشد)۱۰۰۰ عدد۱۰۰۰۰ تومان
لایک ایرانی سرور ۳۱۰۰۰ عدد۱۸۰۰۰ تومان
لایک سرور ۴ فوق پرسرعت۱۰۰۰ عدد۲۲۰۰۰ تومان
لایک سرور ۵ فوق پرسرعت۱۰۰۰ عدد۳۹۰۰۰ تومان

سرویس نمایندگی ویو (بازدید) آپگرام

بازدید (ویو) پست ویدیو سرور ۱۱۰۰۰ عدد۱۰۰۰ تومان
بازدید (ویو) پست ویدیو سرور ۲۱۰۰۰ عدد۲۰۰۰ تومان
بازدید (ویو) پست ویدیو سرور ۳۱۰۰۰ عدد۳۰۰۰ تومان
بازدید (ویو) استوری سرور ۱۱۰۰۰ عدد۶۰۰۰ تومان
بازدید (ویو) IGTV (موقتا قطع میباشد)۱۰۰۰ عدد۳۰۰۰ تومان

سرویس افزایش آمار پیج های Business آپگرام

سیو پست۱۰۰۰ عدد۳۰۰۰ تومان
پروفایل ویزیت۱۰۰۰ عدد۷۰۰۰ تومان
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم۱۰۰۰ عدد۲۰۰۰ تومان

سرویس نمایندگی کامنت آپگرام

کامنت ایرانی تصادفی۱۰۰ عدد۵۰۰۰ تومان

سرویس های طلایی آپگرام

impressions (نمایش پست در اکسپلور اینستاگرام)۱۰۰۰ عدد۶۰۰۰ تومان

سرویس تلگرام آپگرام

ممبر فیک تلگرام۱۰۰۰ نفر۱۲۲۰۰ تومان